عضویت در خبرنامه

تبلیغات

 
حمل و نقل و لجستیک به عنوان پیشران توسعه اقتصادی در کشورها محسوب می شود و اساساً کشور هایی در فرایند بازرگانی و داد و ستد و تجارت موفق هستند که زیر ساخت های موفق و اثر بخشی در حوزه حمل و نقل دارند. ایران نیز از دیرباز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکی که  داشته در همه حوزه های حمل و نقل و لجستیک اعم از زمینی، هوایی، ریلی و دریایی و... دارای جایگاه متمایز  و ویژه ای است و همین امر ضرورت تشکیل تشکل های فعال و اثر بخش در این حوزه را دو چندان کرده است.
فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران به عنوان یک تشکل بالادستی مجموعه ای از تشکل های کسب و کار است که به منظور ارتقاء جایگاه و نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور، تقویت فرهنگ کارآفرینی و روحیه کار جمعی، ساماندهی امور مربوط، امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری ها و تولید و همچنین انتقال و استفاده از تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و تبادل نظر و ارتباط نزدیک با تشکل های عضو و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و بهره گیری و استفاده از خرد جمعی و تقویت و ارتقاء نقش و جایگاه مدیریت، با توجه به ضرورت برقراری تبادل نظر و موثر نمودن نقش تشکل ها در اقتصاد  ایران تشکیل شده است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و متولی تاسیس، ساماندهی و شبکه سازی تشکل های اقتصادی با درک نقش تاریخی ایران در ایجاد همگرایی و توسعه منطقه ای و نیز رونق تجارت بین المللی و احکام بالادستی چشم انداز ایران در سال 1404 و مطابق بند ک ماده 5 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب 1369/12/15 و ماده 1و 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 1390/11/16 مجلس شورای اسلامی فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران تشکیل و تحت شماره 458 مورخ 1394/09/08 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور اقتصادی سه قوه به ثبت رسیده است. این فدراسیون متشکل از اتحادیه ها،کانون ها، انجمن ها و تشکل های کارفرمایی فعال در حوزه حمل و نقل و لجستیک بین المللی جاده ای، هوایی، دریایی، بندری، ریلی، مسافربری، هواپیمایی ،ایرانگردی ،گمرک، خدمات وابسته و در تمامی شقوق حمل و نقل فعالیت می نماید.
 اهداف فدراسیون :
1.ترویج، توسعه و تقویت فرهنگ و روحیه تشکل گرایی
2.بهره گیری از خرد جمعی
3.ساماندهی و بهبود محیط کسب و کار اعضا
4.تقویت مدیریت علمی و دانش محور در تشکل های عضو
5.مشارکت موثر با کلیه نهادهای رسمی کشور در تمامی مراحل تصمیم گیری و تصمیم سازی های مرتبط با حوزه صنعت حمل و نقل و لجستیک و اقتصاد کشور
6.کمک موثر به تقویت بخش خصوصی و نقش مثبت آن در اقتصاد و فرهنگ ملی
7.ایجاد محیط و فضایی مناسب برای تعامل و همکاری با دولت و تلاش برای کاهش تصدی گری دولت در عرصه صنعت حمل و نقل و لجستیک و اقتصاد
8.تقویت امنیت سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل و توسعه آن توسط بخش خصوصی
9.تعامل پایدار و سازنده با فعالان دیگر بخش های اقتصادی در جهت توسعه همه جانبه اقتصاد کشور
10.فرهنگ سازی و کمک به ارتقای درک جامعه نسبت به نقش موثر بخش خصوصی در تقویت و توسعه اقتصادی کشور و رفاه عمومی
11.کمک به اصلاح قوانین و مقررات در حوزه های حمل و نقل و لجستیک و اقتصادی و حذف مقررات زائد

ادامه مطلب