عضویت در خبرنامه

اخبار فدراسیون

جلسه هم اندیشی در خصوص مدیریت نگهداشت سازه کشتی

 جلسه هم اندیشی در خصوص مدیریت نگهداشت سازه کشتی

جلسه هم اندیشی در خصوص مدیریت نگهداشت سازه کشتی مورخ 13 اسفند ماه با حضور جناب آقای دکتر باقری عضو هیات علمی دانشگاه علم صنعت و جناب آقای دکتر کاپیتان تفتی مدرس دوره آموزشی فیاتا با جناب آقای دکتر شروان عطایی عضو هیات علمی دانشگاه علم صنعت و مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور آوند برزین که موفق به سه محصول دانش بنیان در حوزه اتوماسیـون حمل و نقل از معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ نموداند، آمادگی خود را جهت همکاری در توسعه ی سامانه پایش وضعیت سازه ی کشتی تشکیل گردد.
شایان ذکر است شرکت یاد شده طی نامه شماره 2016-م م مورخ 1402/09/08 با موضوع پیشنهاد همکاری در توسعه سامانه ی پایش وضعیـت سازه شناور داشته اند.

دسته بندی : فدراسیون

گالری

نظرات کاربران

نظر شما