عضویت در خبرنامه

اعضای هیئت مدیره

�������� ���������� ����

محسن صادقی فر(عضو هیأت مدیره)
محسن صادقی فر
تحصیلات : کارشناسی ارشد
سابقه : معاون طرح و برنامه بندر امام خمینی از سال 1373 الی 1376- مدیر کل بازاریابی، ترانزیت و مناطق ویژه سازمان بنادر از سال 1376 الی 1382- همزمان سرپرست معاونت امور بندری از سال 1381 الی 1382-
مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از سال 1382 الی 1387- مدیر کل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی از سال 1387 الی 1389- عضو هیأت عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی از سال 1389 الی دی ماه 1392- بازنشسته سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ دی ماه 1392- دبیر اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ دی ماه 1392 تاکنون- دبیر انجمن پایانه داران بنادر ایران از تاریخ اسفند ماه 1393تاکنون- عضو فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران از آبان 1394 تاکنون- مدیر عامل شرکت کانتینری بندرعباس آریا از تاریخ تیرماه 1393 تاکنون