عضویت در خبرنامه

اخبار فدراسیون

جلسه فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران و انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران با جناب آقای دکتر نقدی معاون محترم حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران

جلسه فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران و انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران  با جناب آقای دکتر نقدی معاون محترم حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران

در روز چهارشنبه 1401/12/03  ساعت 14:30 آقای علی محمودی سرای رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران به همراه آقای محمد عیقرلو دبیر فدراسیون  با  آقای دکترنقدی معاون محترم حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران  ملاقات نمودند در این جلسه آقای علی محمودی سرای  ضمن  تبریک انتخاب شایسته آقای دکتر نقدی به معاونت حقوقی و نظارت گمرک  مسائل و مشکلات مربوط به حمل و نقل  و توسعه ترانزیت و سایر مسائلی که می بایست با همکاری بخش خصوصی ودولتی رفع گردد، مطرح نمودند درادامه آقای نقدی ضمن خوشامدگویی به حاضرین ، آمادگی برای همکاری و تعامل با بخش خصوصی  راهکارهایی را در خصوص نحوه تعامل اعلام کردند و بر این اساس مقرر گردید برای توسعه ترانزیت و سایر موضوعات تعامل بین گمرک و فدراسیون و انجمن به صورت مستمر در جلسات پیگیری و ادامه یابد.

در ادامه جناب آقای دکتر نقدی نسخه ای از  شیوه نامه ی در حال تدوین با موضوع   نحوه ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه حمل و نقل بین المللی و نوع تضمین در رویه عبور کالا   به فدراسیون ارائه نمودند.

 

تاریخ خبر : 1401/12/03

دسته بندی : فدراسیون