عضویت در خبرنامه

اخبار فدراسیون

نشست هم اندیشی در خصوص ارائه فعالیت مرکز حقوقی فدراسیون در راستای اهداف فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران جهت ارائه خدمات به تشکل های داخلی و بین المللی

نشست هم اندیشی در خصوص  ارائه فعالیت مرکز حقوقی فدراسیون در راستای اهداف فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران جهت ارائه خدمات به تشکل های داخلی و بین المللی

نشستی در تاریخ بیست و هشتم  دی ماه 1401  با محوریت ادامه فعالیت و احیای بخش حقوقی فدراسیون تشکیل گردید.

در این نشست اعضای محترم هیئت مدیره و بازرسان فدراسیون و جنابان آقایان دکتر سعید عمرانی، معاونت اسبق قضائی دادستان کل کشور،  دکتر شمس اردکانی، ریاست کمسیون انرژِی اتاق صنایع، معادن و بازرگانی ایران و دکتر احمد محمدی سهروردی، استاد حقوق اقتصادی دانشگاه تهران، مهندس عرفانی، مدیر امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در این نشست مقرر شد مقدمات لازم جهت احیاء مرکز صورت پذیرد.

مرکز حقوقی فدراسیون مقرر است که توسط وکلای برجسته و مجرب اداره  گردد تا راهنمایی و مشاوره های حقوقی به تشکل های داخلی و بین المللی ارائه شود و حسب مورد درخواست وکالت اعضاء را در محاکم داخلی ایران  و خارج از کشور  بپذیرد.

تاریخ خبر : 1401/10/28

دسته بندی : فدراسیون

منبع : فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران