عضویت در خبرنامه

اخبار

حضور نماینده فدراسیون در سیزدهمین نمایشگاه حمل ونقل ولجستیک در استانبول

حضور نماینده فدراسیون در سیزدهمین نمایشگاه حمل ونقل ولجستیک در استانبول

 

نمایشگاه حمل ونقل و لجستیک استانبول به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای حمل و نقلی منطقه در شهر استانبول برگزار گردید.

نماینده فدراسیون در این نمایشگاه ضمن بازدید از غرفه های حاضر با شرکتها و انجمن های حاضر در نمایشگاه به تبادل نظر پرداختند.

تاریخ خبر : 1400/08/22

نویسنده : دبیرخانه

دسته بندی : فدراسیون

منبع : فدراسیون حمل ونقل ولجستیک