عضویت در خبرنامه

اخبار

موافقت شورای عالی هواپیمایی با تقاضای تاسیس 7 ایرلاین

موافقت شورای عالی هواپیمایی با تقاضای تاسیس 7 ایرلاین

برای تأسیس شرکت هواپیمایی شرایطی در نظر گرفته شده است که گام اول آن تأمین 350 میلیارد تومان نقدینگی و دارا بودن 5 فروند هواپیمای ملکی است.

"دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی"

مقصود اسعدی سامانی با اشاره به برخی جزئیات تأسیس شرکت های هواپیمایی اظهار داشت: اواخر سال گذشته 6 تا 7 تقاضای تأسیس شرکت هواپیمایی داشتیم که در شورای عالی هواپیمایی مطرح و موافقت اصولی آن انجام شد و در حال پیگیری اقدامات اجرایی برای راه اندازی هستند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: طبق قانون پس از صدور موافقت اصولی، متقاضیان ۶ ماه مهلت دارند که ایرلاین را راه اندازی کنند و اگر در این مدت زمان نتوانستند به نتیجه برسند، 6 ماه دیگر تاریخ خود را تمدید کنند و اگر دوباره امکان راه اندازی ایرلاین را نداشتند موافقت اصولی آنها ابطال می شود. اسعدی سامانی اظهار داشت: از بین متقاضیانی که موافقت اصولی گرفته اند هنوز هیچ کدام موفق به راه اندازی ایرلاین نشده اند؛ برخی از آنها هم در حال حاضر روند اداری و مالی تأسیس را طی می کنند. برای تأسیس شرکت هواپیمایی شرایطی در نظر گرفته شده است که گام اول آن تأمین 350 میلیارد تومان نقدینگی و دارا بودن 5 فروند هواپیمای ملکی است. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با تأکید بر لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی، به فارس گفت: باید تسهیلاتی فراهم شود تا بخش خصوصی که در صنعت وارد می شود امکان حضور قدرتمندتری داشته باشد ضمن آنکه بخش خصوصی جدید هم امکان حضور داشته باشد. اسعدی سامانی اظهار داشت: اگر این شرایط تسهیل شود قطعا سرمایه های کوچک تر نیز خواهند توانست وارد این حرفه و فضای کسب و کار شوند تا فضا محدود نشود. به هر حال لازم است زمینه ورود سرمایه گذاران جدید و هواپیماهای کوچک با ظرفیت کمتر فراهم شود تا اتصال فرودگاه های کوچک به یکدیگر صورت گیرد.

تاریخ خبر : 1395/04/11

دسته بندی : عمومی

نظرات کاربران

نظر شما