عضویت در خبرنامه

اخبار فدراسیون

برگزاری هم اندیشی فیمابین کاله و فدراسیون

برگزاری هم اندیشی فیمابین کاله و فدراسیون

جلسه هم اندیشی فیمابین مدیران هلدینگ کاله و فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران در روز پنجشنبه مورخ 1396.1.17 در محل فدراسیون تشکیل گردید که هدف از برگزاری آن، حل مشکلات صادرات به روسیه و ارائه ی راهکارهای مناسبی در این خصوص بود. در این نشست جناب آقای محمود همایون عجمی، مدیر محترم زنجیره تامین، جناب آقای امید ابوعلی، مدیر محترم صادرات منطقه ای و جناب آقای میرمراد کلانی، سرپرست محترم امور گمرکی و حمل ( واحد صادرات ) از هلدینگ کاله حضور داشتند. لذا جناب آقای عیقرلو، دبیر کل فدراسیون ضمن قدردانی و سپاس از حضور میهمانان محترم، به بحث و گفتگو درباره موضوع مذکور پرداخته و راهکارهایی را ارائه نمودند.   

تاریخ خبر : 1396/01/17

دسته بندی : فدراسیون

نظرات کاربران

نظر شما